Bolagsstämma – vad är det

En bolagsstämma är för aktiebolag det högsta beslutande organet, dvs det som beslutas där måste sedan styrelse och VD rätta sig efter. Aktiebolag måste ha minst en bolagsstämma varje år och den ordinarie stämman kallas årsstämma. Vid behov kan styrelsen kalla till ytterligare stämmor. Det är styrelsen som ansvarar för att kalla till stämma och de […]

Mer